You are here

Hindre hånd-arm-vibrasjon

Tilbake til Napo på arbeidsplassen

Hindre hånd-arm-vibrasjon

Denne Napo-scenen ser på hånd-arm-vibrasjon knyttet til elektrisk arbeidsutstyr og elektroverktøy. I aktiviteten skal deltakerne oppfordres til å diskutere spørsmål om helse og sikkerhet knyttet til filmen og mulige løsninger samt ta opp spørsmål om melding av symptomer.

Veiledning for arrangører

Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Finn ut mer her

Aktivitet

Learning Objectives

Aktiviteter

Avsluttende spørsmål

Evaluering

Resources required