Napos eventyr

Categories
Forebygging av ulykker

Filmen tar for seg vanlige risikoer på arbeidsplassen og er ideell for unge mennesker som har liten eller ingen arbeidserfaring. Den setter søkelys på risikobevissthet, behovet for sikkerhet på arbeidsplassen og viktigheten av opplæring. Filmen egner seg for alle bransjer og stillingsnivåer, men kanskje særlig for unge mennesker som er under opplæring eller i jobbtrening. Målet er å øke bevisstheten om grunnleggende risikoer og få seerne til å tenke over ulykker og diskutere hvordan de kan forebygges. Sekvensene viser ni uhell som alle er typiske for individuelle eller kollektive risikoer på en arbeidsplass. Filmen understreker viktigheten av å advare om risikoer med riktig skilt, forstå varselsskilt, sikkerhet når man reiser til og fra jobb, bruk av riktig verneutstyr, unngå å ta risikoer, bruke rett og hensiktsmessig emballasje, ikke ta snarveier og hvor viktig det er at arbeidsutstyr betjenes av kvalifisert personell.