Skip to main content

Napo i… Tilbake til en sikker og god framtid!

Categories
Aldring og HMS
Muskel- og skjelettlidelser
Støy

Europa står overfor en aldrende arbeidsstyrke. Innen 2030 forventes det at arbeidstakere i aldersgruppen 55-64 år vil utgjøre 30 % eller mer av den samlede arbeidsstyrken i mange land. Dette skaper utfordringer for arbeidstakere, arbeidsgivere og virksomheter. I "Napo i... tilbake til en sikker og god framtid" ser vi vår helt reise både tilbake og framover i tid for å avdekke de viktigste faktorene for et bærekraftig arbeidsliv. Fortellingene synliggjør nødvendigheten av å forebygge risiko fra første til siste arbeidsdag; betydningen av et inkluderende arbeidsliv, og av å unngå aldersdiskriminering. Filmen er laget for å illusterere noen av temaene, og for å sette igang diskusjoner og tiltak for å håndtere utfordringer med en aldrende arbeidsstyrke. Slik kan man skape både trygge og produktive arbeidsplasser.