Skip to main content

Napo i ... De beste skiltene – remastret (2023)

Napo i ... De beste skiltene – remastret (2023)
Categories
Skilt og merking
Forebygging av ulykker
Sikkerhetsskilt

Den første filmen i Napo-serien er en grunnleggende innføring i HMS-skilter og symboler som finnes på arbeidsplassen. Den er en nyttig veiledning for nyansatte og en verdifull oppfriskning for andre medarbeidere. Filmen viser forskjellige situasjoner på arbeidsplassen der sikkerhetsskilter spiller en viktig rolle. Den egner seg for alle bransjer og stillingsnivåer, men kanskje særlig for unge som er under opplæring eller i jobbtrening.

Filmen er laget for å informere om sikkerhetsskilter på arbeidsplassen, om viktigheten av å respektere skiltene og for at tilskueren skal lære om betydningen av skiltene gjennom deres form og farge. Filmen består av tretten sketsjer. Hver sketsj handler om en arbeidssituasjon der Napo møter "levende" skilt som lærer ham om hva de betyr og om viktigheten av sikkerhet. Filmsekvensene viser hva som skjer dersom skiltene ikke respekteres, samt tekniske og organisatoriske hindringer for at skiltene kan fungere effektivt.