Skip to main content

Napo i gjør rent bord

Categories
Renholdere
Forebygging av ulykker
Skli-, snuble- og fallulykker
Manuell håndtering

Denne filmen viser hvilke helse- og sikkerhetsrisikoer renholdsarbeidere står overfor, blant annet fare for å skli, snuble og falle samt farer ved manuelle løft og det å arbeide alene. Målgruppen er renholdere, men filmen egner seg for alle bransjer og stillingsnivåer, særlig unge mennesker som er under opplæring eller i jobbtrening. Målet med filmen er å rette oppmerksomheten mot vanlige risikoer innen renholdsyrket og vise forebyggende tiltak. Noen ganger er Napo forsiktig, andre ganger tar han en risiko. Sammen med kollegaen Nanette, sjefen og kundene møter han ulike nivåer av risiko. Situasjonene gir et utgangspunkt for å diskutere organisering og planlegging av arbeidet, sikkerhetskilter, bruk av stiger og trapper, problemer ved manuelle løft, samarbeid og informasjonsformidling.