Skip to main content

Napo i... fare: kjemikalier!

Categories
Farlige stoffer
Skilt og merking
Kjemikalier

Denne filmen er en revidert utgave av ‘Skrap og lukt – kjemiske risikoer på arbeidsplassen’ fra 2003. Den presenterer endringer som er gjort for å harmonisere symbolene (piktogrammer) som brukes ved transport av farlig gods, og symbolene som brukes ved produktklassifisering, merking og pakking av kjemikalier. Dagens sju piktogrammer skal erstattes av ni.

Viktige datoer er: 1. desember 2010, når stoffer må reklassifiseres og merkes i henhold til et nytt globalt harmonisert system (GHS); og 1. juni 2015, når samme prosess gjennomføres for stoffblandinger (tidligere kalt preparater).

Vi møter Napo i en rekke korte sketsjer hvor han arbeider med kjemikalier, blant annet stoffer som er irriterende, brannfarlige, etsende, giftige og farlige for miljøet. Etter hver av sketsjene kommer en kort sekvens som viser hvordan ulykker kan forebygges gjennom sikre arbeidsrutiner. Filmen egner seg for alle bransjer og stillingsnivåer. Målet er å sette fokus på viktigheten av å merke kjemiske produkter. Etter en eksplosiv åpning viser de seks sekvensene først den gale måten med de alvorlige konsekvenser det medfører, deretter vises riktig måte hvor sikkerhetsinstruksene overholdes.