Skip to main content

Napo i... brannvarsel!

Categories
Brann og eksplosjon
Nødutganger
Nødprosedyre

Denne filmen illustrerer risikoen for brann og eksplosjon på arbeidsplassen, behovet for en risikovurdering og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen. For at en brann skal starte eller en eksplosjon skal oppstå, kreves tre elementer: et brennbart stoff (drivstoff), luft (oksygen) og en antennelseskilde (varme).

Filmens målgruppe er primært ansatte som jobber i bransjer og/eller jobber der risikoen for brann og eksplosjon er størst.