Skip to main content

Napo i........de skjulte farene

Categories
Farlige stoffer
Kreft
Arbeidsrelaterte sykdommer
Work environment

Kampen mod kreft har høy prioritet i EU's strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027. Denne Napo-filmen er laget for å øke bevisstheten om arbeidsrelatert kreft, og hvordan dette kan forebygges. Søkelyset rettes mot prosessgenererte kreftfremkallende stoffer, som frigjøres eller dannes i en arbeidsprosess. Disse stoffene krever ekstra oppmerksomhet fordi de ikke er merket, og fordi virksomhetene ofte mangler informasjonsblad eller sikkerhetsdatablad. 

En stor andel av arbeidstakere i EU kan være utsatt for prosessgenererte forurensninger, for eksempel dieseleksos, kvartsstøv, asbeststøv, støv fra harde tresorter eller sveiserøyk.

Typiske yrker hvor eksponeringen for kreftfremkallende stoffer kan være høy omfatter bygningsarbeidere, sjåfører, mekanikere, trebearbeidere, malere og sveisere.

Mange arbeidstakere er ikke klar over at disse stoffene kan føre til kreft... det skal det rettes opp i!