Skip to main content

Napo i... Jeg er et “kommmitmensch”

Categories
Forebygging
God HMS-praksis er bra for bedriften
Forebygging av ulykker
Kommunikasjon
Lederskap og arbeidstakermedvirkning

Napo har vært en sentral figur i HMS-arbeidet i over 20 år. På sin komiske måte trekker han oppmerksomheten mot HMS og øker bevisstheten om det viktigste HMS-sakene. Straks Napo hørte om den nye forebyggingskampanjen, ønsket han å delta aktivt i den og bli et “kommmitmensch”. Derfor har det blitt laget en samling med ulike episoder fra tidligere Napo-filmer relatert til de seks aktivitetsområdene i “kommmitmensch”-kampanjen. Napo er et “kommmitmensch” fordi han har forstått at HMS alltid bør spille en viktig rolle i det daglige arbeidet.

En kort oversikt over DGUVs nye kampanje om forebyggingskultur