Skip to main content

Napo om… roboter på jobb

Categories
ICT/digitalisation
Forebygging av ulykker
Vedlikehold
Ergonomi

Denne filmen gir en innføring i sikkerhet for robotikk på arbeidsplassen, og beskriver noen av de fremvoksende robotteknologiene, typer ulykker knyttet til robotikk, de viktigste farene og hvordan de kan kontrolleres.

Arbeidere ved produksjonslinjer etterfulgt av vedlikeholdsarbeidere har størst risiko for å bli utsatt for ulykker og skader. Dårlig design på arbeidsplassen og menneskelig feil forårsaker de fleste skader.

Fremskritt innen automatiseringsteknologi inkluderer faste roboter, samarbeidende og mobile roboter. Roboter har potensial til å forbedre arbeidsforholdene, men kan også introdusere farer på arbeidsplassen for arbeidere som for eksempel jobber med produksjon.