You are here

Back to Films

Napo i… sjokkerende situasjoner

Publication date: 
2015
Napo i… sjokkerende situasjoner

Elektrisitet er en velkjent og viktig del av hverdagen, men hvis elektrisiteten ikke behandles med respekt, kan den skade og til og med drepe, og forårsake store materielle skader. Det skal bare noen enkle forholdsregler til for å redusere risikoen for skade ved arbeid med eller i nærheten av elektrisitet. "Napo i… sjokkerende situasjoner" beskriver noen av risikoene. De korte historiene viser Napo som møter på ulike elektriske farer, og de litt lengre historiene går på organisering av arbeidet og forhold på arbeidsplassen. De ulike faremomentene er illustrert med en stålblå "elektrisk" figur. Filmen er laget for å illustrere noen av de vanligste risikoene, oppmuntre til diskusjon og fremme sikrere arbeidspraksis.