You are here

Back to Films

Napo i lett byrden!

Publication date: 
2007
Napo i lett byrden!

Muskel- og skjelettplager er de vanligste yrkesrelaterte helseproblemene i Europa og rammer millioner av arbeidstakere. En eller annen gang i livet vil inntil 90 prosent av oss rammes av ryggsmerter, plager i muskler og ledd eller skader som følge av ensidig og gjentakende arbeid.

'Lett byrden' skal støtte bedriftens arbeid med å forebygge og håndtere slike lidelser, og tar for seg behovet for å sette fokus på hele belastningen på kroppen, dvs. alle påvirkninger og belastninger, miljøfaktorer som arbeid i kulde, farten arbeidet utføres i og byrdene som flyttes.
Filmen viser Napo i ulike arbeidssituasjoner og egner seg for alle arbeidstakere, også migrerende arbeidstakere og vikarer. Filmen inneholder elleve scener som viser typiske situasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass.