Skip to main content

Napo i lett byrden! – 2021

Categories
Muskel- og skjelettlidelser
Håndtering av last
Jobbrotasjon
Ergonomi
Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager (MSP) er det vanligste arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa, til tross for betydelig innsats for å forhindre dem. Ryggsmerter og smerter i øvre lemmer er mest vanlig. Tre av de fire hyppigst identifiserte MSP-risikoene er: 'repeterende hånd- eller armbevegelser', 'langvarig sitting' og 'løfte eller bevege mennesker eller tunge belastninger'.
MSP er ikke bare et problem for den enkelte arbeidstaker, men også for bedrifter, økonomier og samfunn. MSP er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming, sykefravær og førtidspensjonering. Denne serien av kortfilmer viser Napo i forskjellige arbeidssituasjoner og passer for alle arbeidstakere.

Download