Skip to main content

Napo i … lunger i arbeid

Categories
Tobakksrøyk
Passiv røyking

Eksponering for tobakksrøyk er helseskadelig både for røykere og ikke-røykere. Det kan få alvorlige følger som hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer. Det kan forårsake dødelige sykdommer som kreft, hjertesykdom og slag. Likevel utsettes fortsatt tusenvis av arbeidstakere for tobakksrøyk på arbeidsplassen. I dette korte klippet yter Napo sitt bidrag til kampen for røykfrie arbeidsplasser.