Skip to main content

Napo i … ikke noe å le av

Napo i … ikke noe å le av
Categories
Skli-, snuble- og fallulykker
Forebygging av ulykker
Vedlikehold

Fall som følge av at man snubler eller sklir er en av de vanligste farene i arbeidslivet og fører til titusenvis av ulykker på arbeidsplassen hvert år.

De fleste sklir og faller på grunn av rot, vann eller søle på gulvet. Dette skyldes dårlig renhold og rydding.
Løsningene er ofte enkle og koster lite. Risikovurderingen bør lede ut i nødvendige tiltak som å unngå lekkasjer, fjerne søl, passende fottøy, riktig utforming av arbeidsplassen, godt vedlikehold, passende gulvdekke, godt renhold, opplæring og oppsyn.

Denne filmen passer for alle typer bransjer og på alle nivå i bedriften. Filmen fremmer god praksis og vektlegger at det å skli og falle ikke er noe å le av.