Skip to main content

Napo i... beskytt huden!

Napo i... beskytt huden!
Categories
Hudbeskyttelse
Kjemikalier
Personlig verneutstyr (PVU)

Filmen retter søkelyset mot farene ved å utsette huden for skadelige (og noen ganger ikke så skadelige) stoffer, situasjoner hvor eksponering kan oppstå og hva som kan gjøres for å unngå risiko, beskytte huden og forhindre skade. Napo oppdager mange ulike situasjoner hvor eksponering for kjemikalier og andre stoffer kan forårsake hudproblemer. Han lærer om hudens fantastiske egenskaper og kler seg naken for å vise seerne "Alt du noen gang ville vite om ... huden". Han finner tiltak som forebygger problemer og har tre viktige budskap: Unngå – Beskytt – Sjekk.

Kontakt med kjemikalier kan unngås eller reduseres til et minimum gjennom eliminering – bruk en mekanisk metode i stedet for en kjemisk; gjennom substitusjon – velg et sikrere alternativ; og ved å holde trygg avstand under arbeidet – bruk redskaper i stedet for å håndtere stoffene direkte. Personlig verneutstyr er utformet for å beskytte huden, men Napo minner oss på hvor viktig det er å ta vare på huden ved å vise hvordan forurensende stoffer skal fjernes: vask huden skikkelig, tørk grundig og påfør hudkrem jevnlig. Til slutt anbefaler Napo at vi regelmessig sjekker om vi har tidlige tegn på hudproblemer.