Skip to main content

Napo i risky business

Categories
Risikovurdering
Forebygging av ulykker

Risikovurdering var temaet for den europeiske kampanjen i 2008/2009. Risky business handler om farer og risikoer på arbeidsplassen og behovet for å vurdere risiko og bruke resultatene til å gjøre arbeidsplassen tryggere og bedre for helsen. Filmen tar for seg farer og noen av de vanligste risikoene på arbeidsplassen og behovet for å "stoppe opp, tenke og handle" for å redusere antallet ulykker på arbeidsplassen og forekomsten av arbeidsrelaterte helseplager. Filmen er ment brukt som opplæringsmateriell når begrepene risikovurdering, fare og risiko presenteres for arbeidstakerne.