Skip to main content

Napo i… Veien til sikkerhet

Categories
Trafikksikkerhet
Veitransport
Sikker last
Transport

I denne filmen ser Napo på noen av problemstillingene som yrkessjåfører opplever på veien, og vektlegger betydningen av god planlegging og forberedelse før turen starter. Sentrale tema i filmene inkluderer rygging, sikker last, godt vedlikehold og forberedelse for kaldt vær, i tillegg til alternativer til å kjøre, som å bruke offentlig transport eller videokonferanser.