Skip to main content

Napo i... sikkert vedlikehold

Categories
Vedlikehold
Forebygging av ulykker

Dårlig vedlikehold er en viktig årsak til ulykker og yrkesrelaterte sykdommer. Mange ulykker skjer under vedlikeholdsarbeid, på grunn av manglende vedlikehold eller som følge av dårlig utført vedlikehold.

Denne filmen viser Napo i en rekke situasjoner – noen ganger som vedlikeholdsarbeider, andre ganger som ansatt. Vi får se hvor viktig det er å isolere eller "stenge av" maskiner når vedlikehold utføres, problemene med "skjulte farer", arbeid i innelukkede områder og hvor viktig det er at vedlikeholdsarbeidet utføres av kvalifisert personell, særlig inspeksjon og testing.


Filmen, som egner seg for alle bransjer og stillingsnivåer, fremmer god praksis og setter fokus på sikkert vedlikehold.