Skip to main content

Napo i sikkerhet på byggeplassen

Categories
Bygg og anlegg
Forebygging av ulykker
Risikovurdering

Napo arbeider på en byggeplass, og filmen viser noen av de vanligste farene og risikoene på en byggeplass. Som arbeidstaker kommer Napo opp i mange farlige situasjoner, men klarer seg gjennom vanskene. Filmen er laget for bygg- og anleggsarbeidere, men egner seg for alle bransjer og stillingsnivåer, særlig for unge mennesker som er under opplæring eller i jobbtrening. Målet med filmen er å øke bevisstheten om de vanligste risikoene på byggeplasser og å gi seerne mulighet til å tenke over forebyggende tiltak som kan tilpasses situasjonen. I innledningen blir vi kjent med forskjellige figurer, Napo som bygningsarbeider, en kollega, sjefen og arkitekten. Sju korte sekvenser viser ulike risikosituasjoner. Sikring mot fall, fall fra høyde, hinderløype, ryggsmerter, organisering av transportveier, hygiene og sikkerhet på byggeplassen.