Napo i trygg start

Categories
Unge
Forebygging av ulykker
Opplæring

Filmen skal bidra til økt bevissthet om de problemstillinger unge mennesker møter i en ny jobb eller på en ny arbeidsplass. Napo-filmen er en ideell måte å nå ut til et ungt publikum på, særlig til unge mennesker som er under opplæring eller i jobbtrening. Filmen egner seg også for andre som er nye på arbeidsmarkedet, f.eks. migrerende arbeidstakere og vikarer. Filmens syv scener viser typiske situasjoner en nyansatt kan komme opp i.