You are here

Back to Films

Napo i stopp det bråket!

Publication date: 
2005
Napo i stopp det bråket!

Støy på arbeidsplassen påvirker tusenvis av arbeidstakere. Filmen viser noen av de viktigste årsakene til hørselstap og understreker behovet for å kontrollere støykilder, iverksette forebyggende tiltak og bruke egnet hørselsvern når det er nødvendig. Filmen egner seg for alle bransjer og stillingsnivåer, særlig unge mennesker som er under opplæring eller i jobbtrening.