Skip to main content

Napo i… stopp pandemien

Categories
Farlige stoffer
Luftveiene
Hudbeskyttelse
Psykososiale risikoer og stress

Koronapandemien har alvorlige følger for arbeidsplassen, for arbeidstakere og for bedrifter. Napo vil hjelpe. Det er imidlertid vanskelig å presentere alle forebyggende tiltak i en kortfilm. Derfor fokuserer Napo på en felles risiko - smitte fra hendene - og viser i typisk 'Napo-stil' hvordan smitte kan spre seg og hvordan risikoen kan reduseres.