Skip to main content

Napo i ... for varmt til å jobbe

Categories
Varmestress
Heteslag
Dehydrering
Utmattelse

Klimaendringene har kommet høyere opp på den politiske og sosiale agendaen. Napos nye film tar sikte på å øke bevisstheten om virkningen av klimaendringer på arbeidsmiljøet, og tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen for at arbeidstakere utsettes for varmestress.

Arbeidstiden bør organiseres slik at arbeid unngås når solen er på sitt varmeste ... solen er fienden. Den viktigste målgruppen er utendørsarbeidere – gatefeiere, anleggsarbeidere og landbruksarbeidere – men også kontorarbeidere.