You are here

Back to Films

Napo i... når stresset slår til

Publication date: 
2014
Napo i... når stresset slår til

Stress på arbeidsplassen står for en stor del av alle tapte arbeidsdager, og antallet mennesker som lider av stressrelaterte plager, øker.

Napo bruker humor for å vise noen av årsakene til stress på arbeidsplassen, f.eks. altfor krevende arbeidsoppgaver, liten kontroll, stadig press, uakseptabel atferd, manglende respekt, endringer, dårlig planlegging og motstridende instrukser, som i sin tur fører til feil, tretthet, utbrenthet, utslitthet og dårlig resultater.

Psykososiale risikoer på arbeidsplassen kan forebygges, og styring av risiko forbedrer arbeidstakernes velferd og bedriftenes resultater. Nøkkelen er forebygging. Filmen er laget med tanke på alle arbeidsmiljøer, og hensikten er å stimulere til diskusjon om noen av de viktigste spørsmålene som arbeidstakere, ledere og arbeidsledere står overfor.