Skip to main content

Napo i ... arbeid i høyden

Categories
Arbeid i høyden
Accident prevention
Skli-, snuble- og fallulykker
Personlig verneutstyr (PVU)

Å arbeide i høyden er en aktivitet med høy risiko. Fall er et stort problem, og ulykker fører ofte til alvorlig personskade eller død. Ofrene og deres familier er ikke de eneste som lider.

Arbeidsgivere og entreprenører er forpliktet til å følge aktuelle lover og forskrifter og sørge for en sikker organisering av arbeidet, inkludert en omfattende risikokartlegging og -vurdering, samt gi sikkerhetsinformasjon, instruksjon, opplæring og føre tilsyn. Arbeidstakere må overholde kravene i regelverk og etablerte rutiner og retningslinjer, for å unngå å sette seg selv og andre i fare.

Denne filmen viser forskjellige arbeidssituasjoner som involverer arbeid i høyden. Andre Napo-filmer dekker også dette emnet, inkludert "Napo i ...  sikkerhet på byggeplassen" om byggebransjen.