Skip to main content

Skrap og lukt – kjemiske risikoer på arbeidsplassen

Categories
Farlige stoffer
Farlige stoffer
Kjemikalier
Skilt og merking

Her møter vi Napo i en rekke korte sketsjer hvor han arbeider med kjemikalier, blant annet irriterende, brannfarlige, etsende, giftige og miljøfarlige stoffer. Etter hver sketsj følger en kort sekvens som viser hvordan ulykker kan forhindres med sikre arbeidsrutiner. Filmen egner seg for alle bransjer og stillingsnivåer, men kanskje særlig for unge mennesker som er under opplæring eller i jobbtrening. Målet med filmen er å rette oppmerksomheten mot viktigheten av merking av kjemiske produkter. Napo skal her bruke kjemiske stoffer. I de seks sekvensene vises først feil måte med de alvorlige konsekvensene det medfører, deretter vises riktig måte hvor sikkerhetsinstruksene overholdes. Filmen dekker seks av de ni sikkerhetssymbolene og tar kort for seg risikoen ved eksplosiver.