Wo ist mein Kopf (Napo i... "Hvis jeg ikke hadde hatt hodet skrudd rett på...")

Wo ist mein Kopf (Napo i... "Hvis jeg ikke hadde hatt hodet skrudd rett på...")
Categories
Veitransport
Transport
Trafikksikkerhet
Arbeidsrelatert trafikksikkerhet

I denne korte filmen støtter Napo "Forebygg risiko"-kampanjen (Risiko raus!), som setter søkelyset på betydningen av sikker kjøring og transportsikkerhet. Filmen viser hvordan uforsiktig – tankeløs – atferd raskt kan føre til ulykke på arbeidsplassen.

Videoen er produsert av Via Storia for DGUV i 2010