Skip to main content

Wo ist mein Kopf (Napo i... "Hvis jeg ikke hadde hatt hodet skrudd rett på...")

Categories
Veitransport
Transport
Trafikksikkerhet
Arbeidsrelatert trafikksikkerhet

I denne korte filmen støtter Napo "Forebygg risiko"-kampanjen (Risiko raus!), som setter søkelyset på betydningen av sikker kjøring og transportsikkerhet. Filmen viser hvordan uforsiktig – tankeløs – atferd raskt kan føre til ulykke på arbeidsplassen.

Videoen er produsert av Via Storia for DGUV i 2010