Hoppa till huvudinnehåll

Vrid inte – förhindra belastningsbesvär

Den här Napo-scenen visar faror i samband med repetitiva lyft- och vridrörelser. Under den här aktiviteten diskuterar deltagarna faror och lösningar samt hur man tar upp oro och föreslår förbättringar.

Vägledning för kontaktpersoner
Behöver du hjälp med att organisera en utbildning på din arbetsplats?

Aktivitet

Learning Objectives

Deltagarna förstår:

 • Hur viktigt det är att ta sig tid att identifiera risker för skelett- och muskelbesvär i samband med repetitiva lyft- och vridrörelser (at, c, a)
 • Hur man föreslår förbättringar av arbetstationens utformning som kan eliminera lyft- och vridrörelser (at, c, a)
 • Hur viktigt det är att rapportera symtom på ett tidigt stadium (at, c, a)
 • Hur viktigt det är med utbildning och träning vid behov (at, c, a)
 • Varför de ska tillämpa den kunskapen både på jobbet och på fritiden (at, c, a)

chefer (c) arbetsledare (a) och arbetstagare (at)

Aktiviteter

Ger underlag för att presentera Napo och uppmuntra deltagarna att identifiera risken för belastningsbesvär.  Ger underlag som uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter med hjälp av de rekommenderade frågorna:

 • Vilka arbetsmiljöfrågor väcker filmen? Kan du föreslå några lösningar? (at ,c ,a)
 • Känner du igen den här typen av situation från din egen arbetsplats? (at)
 • Hur skulle du ta upp oro och föreslå förbättringar av denna arbetsrutin för att minska risken för akut och kronisk ryggsmärta? (at)
 • Hur uppmuntrar du arbetstagarna att ta upp oro och föreslå förbättringar av arbetsplatsens utformning? (c, a)
 • Hur ser du till att all personal utför manuellt arbete på ett säkert sätt? (c, a)
 • Hur ser du till att organisatoriska åtgärder och nödvändig utrustning finns för att undvika rörelser som innebär lyfta med samtidig vridning? (c, a)
Avslutande frågor
 • Kan du förklara hur viktigt det är att ta sig tid att identifiera de risker som är förknippade med lyft- och vridrörelser? (at ,c ,a)
 • Kan du förklara mervärdet av en teamstrategi för att bedöma ergonomiska faror och välja ut kontrollåtgärder? (at ,c ,a)
Bedömning
 • Deltagarna kan förklara fördelarna på kort och lång sikt när det gäller att bedöma repetitiva lyft- och vridrörelser på individ- och organisationsnivå
Resources required