Hoppa till huvudinnehåll

Riskvärdera repetitivt arbete

Under denna aktivitet ser och diskuterar deltagarna en Napo-scen som visar repetitivt arbete i högt tempo och följderna av det.

Vägledning för kontaktpersoner
Behöver du hjälp med att organisera en utbildning på din arbetsplats?

Aktivitet

Learning Objectives

Deltagarna förstår:

 • Konsekvenserna för arbetstagarna av uppgifter som kräver stor fysisk ansträngning eller innebär repetitiva rörelser och dålig arbetsställning (at, c, a)
 • Att man behöver ta hänsyn till vilka konsekvenserna affärsbeslut har för arbetstagarnas hälsa (c, a)
 • Att produktivitet, tungt arbete, säkerhet, hälsa och hållbarhet måste vägas mot varandra (c, a)
 • Hur man tar upp oro för förändringar av arbetsmetoder som påverkar arbetstagarnas hälsa (at)
 • Hur man lyssnar på oro för förändringar av arbetsmetoderna (c, a)

chefer (c) arbetsledare (a) och arbetstagare (at)

Aktiviteter

Ger underlag för att presentera Napo och uppmuntra deltagarna att identifiera risken för belastningsbesvär. Ger underlag som uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter med hjälp av de rekommenderade frågorna. Om det finns tid kan samordnaren leda deltagarna i en övning i att jämföra efter att de har sett ett klipp från Moderna tider, en stumfilm om fabriksarbete med Charlie Chaplin som finns på YouTube.

Frågorna är desamma, oavsett om deltagarna tittar på filmklippet eller inte.

 • Vilka arbetsmiljöfrågor väcker filmen? Kan du föreslå några lösningar? (at ,c ,a)
 • Är detta ett bra jobb? Om inte, varför? (at ,c ,a)
 • Är detta en stödjande miljö? Om inte, varför? (at ,c ,a)
 • Vilka typer av belastningsbesvär skulle kunna utvecklas i denna arbetsmiljö? (at ,c ,a)
 • Vilka faktorer känner du igen från din egen arbetsplats? (at ,c ,a)
Avslutande frågor
 • Vad anser du? Är dina arbetstagare och/eller kollegor utsatta för risker och hur kan du bidra till att ändra det? (at ,c ,a)
 • Hur kan du låta alla i din organisation komma till tals så att de kan bidra till en säker och hälsosam miljö? (c, a)
Bedömning
 • Deltagarna kan identifiera arbetsuppgifter som är mycket fysiskt ansträngande eller som innebär repetitiva rörelser eller dålig arbetsställning.
 • Deltagarna förstår fördelarna med att ha kontroll över riskerna med arbetsuppgifter som är mycket fysiskt ansträngande eller som innebär repetitiva rörelser eller dålig arbetsställning.
Resources required
 • Flipchart and pens
 • 'Modern Times' factory work silent film clip with Charlie Chaplin available on YouTube (optional)
 • Go to video