Hoppa till huvudinnehåll

Napo i: varning: kemikalier!

Categories
Farliga ämnen
Skyltar och etiketter
Kemikalier

Denna film är en omarbetad version av ‘– Risker i samband med farliga ämnen’ som producerades 2003. I filmen redogörs för förändringar för att harmonisera de bildsymboler som används vid transport av farligt gods och de bildsymboler som används vid klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. De befintliga sju bildsymbolerna ska bytas ut mot nio nya.

Viktiga datum är: den första december 2010, då ämnena måste omklassificeras och märkas i enlighet med det nya globala harmoniserade systemet (GHS) och den 1 juni 2015, då samma process kommer att gälla för blandningar (kallades tidigare beredningar).

Napo är med i en rad korta sketcher där han arbetar med kemikalier, däribland sådana som är irriterande, brandfarliga, frätande, giftiga eller miljöfarliga. Varje sketch följs av en kort sekvens som visar hur man förebygger olyckor genom säkra arbetsmetoder. Denna film lämpar sig för alla branscher och anställda på samtliga nivåer. Syftet är att rikta uppmärksamheten mot vikten av att märka kemikalier. Efter en explosiv inledande scen visar sex sekvenser först fel sätt som får allvarliga konsekvenser, sedan rätt sätt som innebär att säkerhetsanvisningarna följs.

Ladda ned