You are here

Napo-filmerna

"Det bästa sättet att använda Napo är att tänka som Napo"

Filmerna om Napo är gjorda med hjälp av datorgrafik. De handlar om personer i arbetslivet som ställs inför problem som rör säkerheten.

Huvudpersonen Napo och hans vänner uttrycker sig på ett ordlöst språk. Berättelserna har ett utbildningsvärde. De väcker frågor och stimulerar till debatt om särskilda säkerhetsaspekter på en arbetsplats. Ibland ges praktiska lösningar eller tips om hur man kan nå fram till sådana.

Det är denna mix av utbildning, kulturell neutralitet och humor som gör den animerade filmserien om Napo så speciell. Napo är en sympatisk men lite slarvig typ. Det universella språket i Napo-filmerna gör att de passar för alla. De olika scenerna är oberoende av varandra och kan visas tillsammans som en hel film eller separat.

Eftersom Napo är en animerad figur kan han utforska områden som inte skulle vara möjliga i en dramatisering eller dokumentärfilm. Han är oförstörbar och odödlig, till skillnad från de arbetstagare som vi försöker skydda.

Napo i lätta på lasten! - 2021

Napo i lätta på lasten! - 2021
2021

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa, trots stora ansträngningar att förhindra att de uppstår. Ryggvärk och smärta i övre extremiteter är bland de absolut vanligaste besvären. Tre av fyra...

Se filmenVisa avsnitt

Napo… distansarbetar för att stoppa pandemin

Napo… distansarbetar för att stoppa pandemin
2020

För att stoppa coronavirusets framfart distansarbetar många hemifrån just nu. Arbetsmiljön är dock inte alltid lika bra hemma, som den är på kontoret. Det är många nya faktorer att ta hänsyn till, exempelvis vilken typ av arbetsutrustning man har,...

Se filmen

Napo i… Stoppa pandemin

Napo i… Stoppa pandemin
2020

Coronapandemin har lett till allvarliga konsekvenser på arbetsplatser, för arbetstagare och för företag. Napo vill hjälpa till, men han hinner inte med att informera om alla förebyggande åtgärder man kan vidta i en kort film. Därför har han valt att...

Se filmen

Napo på... hög höjd

Napo på... hög höjd
2020

Höghöjdsarbete är en högrisk aktivitet. Fall är den vanligaste orsaken till att personer skadar sig eller omkommer inom byggsektorn och det är inte bara offren och deras familjer som tar skada eller lider vid dessa olyckor. Arbetsgivare och...

Se filmenVisa avsnitt

Pages