En robot som kollega - Napo i...robotar på jobbet

En robot som kollega - Napo i...robotar på jobbet
Categories
ICT/digitalisation
Muskuloskeletala sjukdomar
Ergonomi