Přejít k hlavnímu obsahu

O těle chytře s postavičkou Napo - Záda

V Evropě jsou muskuloskeletální poruchy (MSD) nejčastějším zdravotním problémem. Ohrožuje miliony pracovníků – vice než 90 procent lidí v určité části jejich života trpí bolestmi zad, horních končetin a onemocní z opakovaného přetěžování paží nebo rukou.
Návod pro učitele
Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Lekce

Tento modul seznamuje děti s důležitostí ochrany kůže a zad před poškozením či úrazem, ke kterým může dojít kdykoliv. Na příkladech řady úkonů a činností se modul zaměřuje na rozpoznávání rizik při nebezpečném chování, kterému můžeme předejít, předcházet podobným rizikům v obdobných situacích a na vysvětlení, jak jim lze předejít.

Cíle výuky
Rozeznávat rizika pro fyzické zdraví a bezpečnost
Předpovědět podobná rizika v nových situacích
Vysvětlit, jak předcházet těmto rizikům
Úvod hodiny

5 minut

Možné úkoly jsou:
 • Ukažte dětem obrázek anebo fotografii kostry
Žáci mají za úkol odhadnout odpověď na následující otázku: Kolik kostí má naše tělo? (Odpověď: 280 kostí)
 • Promluvte sis dětmi o tom, zda ony (nebo jejich rodiče) měli problémy se zády
Činnosti

40/45 minut

Shlédněte film o Napovi poskytnutý k této lekci:  Posviťme si na břemena
Rozděluj a panuj
Protáhni se
Kdo z koho
scénka s počítačem
 • Veďte s dětmi diskusi o těle a o tom, jak může být tělo náchylné na poškození zdraví nesprávným sezením, zdviháním břemen či stáním. Promyslete, jak si chránit záda před poškozením, a jak přecházet těmto rizikům. Na obrázku tvaru těla děti umístí varování o rizicích pro záda a vysvětlení, jak si udržet tělo zdravé.

NAVAZUJÍCÍ PRÁCE-Napova nebezpečná dovolená

 • Napište nebo si zahrajte divadelní hru o tom, jak Napo jede na dovolenou a dozví se o rizicích ohrožujících jeho tělo se zvláštním důrazem na záda.
Příběh může zahrnovat:
 • Zdvihání těžkého kufru
 • Příliš dlouhé hraní počítačových her
Hodnocení
Každý žák vysvětlí ostatním dětem ve třídě, co znamená být vyškolený v ochraně těla se zvláštním zřetelem na záda a uvede příklady.
Vyzkoušejte, do jaké míry žáci splnili učební cíle.
Učitel a žáci posoudí nové znalosti pomocí tohoto nástroje:
 • Zlato: Umím vysvětlit alespoň tři druhy rizika pro záda a jak jimi předejít.
 • Stříbro: Umím vysvětlit alespoň dva druhy rizika pro záda a jak jimi předejít.
 • Bronz: Umím vysvětlit alespoň jeden druh rizika pro záda a jak mu předejít.
 
Požadované zdroje a pomůcky
 • Šablona lidského těla
 • Čistý papír a tužky
 • Varovné značky, např.: Nehrbte se u počítače
 • Drobné rady, které se nalepí na vzor těla, např.: Seďte zpříma
 • Pomocný list pro učitele: nebezpečí spojená se zády
 • Go to video

Dostupné materiály si můžete stáhnout zde: Knihovnička pomůcek