You are here

Back to Napo for teachers

O těle chytře s postavičkou Napo - Kůže

Napo objevuje mnoho různých situací, při kterých expozice chemickým látkám a jiným nebezpečným substancích může vést k poškození kůže. Dovídá se o podivuhodných vlastnostech kůže a jde až na samé jádro věci, aby diváky seznámil: “Se vším, co jste kdy chtěli vědět … o kůži”. Nalézá opatření k prevenci problémů a připomíná tři důležitá poselství: „Vyvaruj se nebezpečí - chraň se – přesvědč se“.

Návod pro učitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Více informací zde

Lekce

Tento modul seznamuje děti s důležitostí ochrany kůže a zad před poškozením či úrazem, ke kterým může dojít kdykoliv. Na příkladech řady úkonů a činností se modul zaměřuje na rozpoznávání rizik při nebezpečném chování, kterému můžeme předejít, předcházet podobným rizikům v obdobných situacích a na vysvětlení, jak jim lze předejít.

Cíle výuky

Úvod hodiny

Činnosti

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky