Přejít k hlavnímu obsahu

O těle chytře s postavičkou Napo - Kůže

Napo objevuje mnoho různých situací, při kterých expozice chemickým látkám a jiným nebezpečným substancích může vést k poškození kůže. Dovídá se o podivuhodných vlastnostech kůže a jde až na samé jádro věci, aby diváky seznámil: “Se vším, co jste kdy chtěli vědět … o kůži”. Nalézá opatření k prevenci problémů a připomíná tři důležitá poselství: „Vyvaruj se nebezpečí - chraň se – přesvědč se“.
Návod pro učitele
Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Lekce

Tento modul seznamuje děti s důležitostí ochrany kůže a zad před poškozením či úrazem, ke kterým může dojít kdykoliv. Na příkladech řady úkonů a činností se modul zaměřuje na rozpoznávání rizik při nebezpečném chování, kterému můžeme předejít, předcházet podobným rizikům v obdobných situacích a na vysvětlení, jak jim lze předejít.

Cíle výuky

Rozeznat rizika pro fyzické zdraví a bezpečnost

Předpovídat podobná rizika v nových situacích

Vysvětlit, jak těmto rizikám předcházet

Úvod hodiny

5 minut

Možné úkoly jsou:

 • Ukažte dětem obrázek nebo fotografii těla

Žáci mají za úkol odhadnout odpověď na následující otázku:

Jak velký povrch v m2 může zabírat kůže? (Odpověď: 1,8 – 2,0 m2)

 • Pohovořte si s dětmi o tom, zda někdy měly problém s kůží (nebo jejich rodiče)?
Činnosti

40/45 minut

Možný úkol c. 1:

Podívejte se na film o Napovi, který je v této lekci: Chrante si kuži

Chrante si kuži – úvod a upravený výber scének

,,Pozor, nebezpecí“, „Nebezpecné chemické látky“, scénky „Žíravina“ a „Dráždivé látky“

Pohovorte si o kuži a o tom, jak je náchylná na poškození. Rozširte diskuzi o možnosti poškození teplem, chladem, sluncem a chemickými látkami vcetne cisticích prostredku. Uvažujte i o jiných nebezpecích, napr. od hmyzu ci rostlin, které mohou zpusobit podráždení kuže (napr. popálení koprivou) atd. Uvažujte o možnostech zpusobu ochrany naší kuže. 

Pripravte s detmi hru, ve které by deti mely zjistit, co by mohlo být nebezpecné pro kuži ve venkovním prostredí i uvnitr (napr. deti zkoumají, zda se v okolí nacházejí rostliny, které zpusobují podráždení kuže, kere s trny ci bodavý hmyz).

Možný úkol c. 2:

Obkreslete si ruce na kus cistého papíru: na každý nakreslený prst na obrázku napište pokyny k ochrane kuže pred rizikem jako napr.: noste rukavice, nedotýkejte se, použijte opalovací krém a používejte pokrývku hlavy (na ochranu pred slunecním zárením).

Navazující práce-Napova nebezpecná dovolená

Napište nebo si zahrajte príbeh o tom, jak Napo jede na dovolenou a dozví se o rizicích ohrožujících jeho telo se zvláštním durazem na kuži.

Príbeh by mohl zahrnovat napr.:

 • Opalování bez opalovacího krému
 • Jízdu na kole bez ochranné prilby
 • Výmenu oleje v aute
Hodnocení

Každý žák vysvětlí třídě, co znamená být vyškolený v ochraně těla se zvláštním zřetelem na kůži a uvede příklady.

Vyzkoušejte, do jaké míry žáci splnili učební cíle.

Učitel a žáci posoudí nové znalosti pomocí tohoto nástroje:

 • Zlato: Umím vysvětlit alespoň tři druhy rizika pro kůži a jak jim předejít.
 • Stříbro: Umím vysvětlit alespoň dva druhy rizika pro kůži a jak jim předejít.
 • Bronz: Umím vysvětlit alespoň jeden druh rizika pro kůži a jak mu předejít.
Požadované zdroje a pomůcky
 • Čistý papír a tužky
 • Šablona ruky
 • Rizika pro kůži
 • Pomocný list pro učitele: nebezpečí spojená s kůží
 • Go to video

Dostupné materiály si můžete stáhnout zde: Knihovnička pomůcek