Přejít k hlavnímu obsahu

Příběh nejlepších bezpečnostního značení: Výstražné značky/zákazové značky

Tento film nás uvádí do základní problematiky bezpečnostních značek, které se používají na pracovišti. Je pomůckou pro úvodní školení pro nové pracovníky a užitečným oživením znalostí pro zaměstnance stávající. Různé situace na pracovišti ukazují situace, při kterých je používání bezpečnostních značek důležité. Film je vhodný pro všechna výrobní odvětví a všechny druhy zaměstnanců; zejména je však vhodný pro studenty na pracovní praxi, učně a mladé lidi nastupující do svého prvního zaměstnání.
Návod pro učitele
Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Lekce

Tento modul seznamuje děti se základními bezpečnostními značkami. Zábavným a hravým způsobem jim pomáhá je poznávat, rozlišovat mezi různými tvary značek a pochopit proč nám značky napomáhají k vlastnímu bezpečí.

Cíle výuky

Zlepšit povědomí o druzích výstražných značek a pochopit, proč jsou důležité.

Vyhodnotit způsob, kterým značky vyjadřují svůj význam.

Zlepšit povědomí o využívání značek pro vlastní ochranu.

Skupiny dětí navzájem posuzují své výkony a přezkušují se ze znalostí značek a jejich významu.

Ve třídě mohou být vystaveny masky, které si děti vyrobily (viz níže).

Úvod hodiny

5 minut

Ukažte značku a ptejte se dětí, co znamená, kde ji můžeme vidět, a proč bychom měli pokyny dodržovat (tzn. vysvětlete účel bezpečnostních značek).

Otázky:

 • Na jaké značky, které jste viděli v blízkosti školy, doma, na cestách, si vzpomenete?
 • Stalo se vám někdy, že jste si značky NEVŠIMLI?

Diskutujte o běžných rizicích, se kterými se potkáváme v každodenním životě a o tom, jak souvisí se značkami.

Činnosti

40/45 minut

Shlédněte film o Napovi: Příběh nejlepšího značení, který je k dispozici pro tuto lekci: Značky označující příkazy a podávající informace: Značky nebezpečí a zákazu

Příběh nejlepšího označení: Úvod; Žlutý trojúhelník (výstražné značky); Nebezpečí – zavěšený náklad; Červený kruh (zákazové značky); Zákaz kouření.

Možné činnosti:

 • Popovídejte si o každé scénce, co se děje a proč. Uveďte důvody, proč někteří lidé si značek nevšímají.
 • Ukažte dětem výběr ze seznamu značek, které jsou uvedeny ve směrnici Evropské unie a v nařízení vlády (viz nápověda). Popovídejte si o základních pravidlech používání barev a tvarů bezpečnostních značek.
 • Nakreslete příklad každé značky.
 • Vysvětlete účel/užitečnosti značek a jejích různé významy.
 • Při práci ve skupinách si každý tým vybere jeden tvar značek – trojúhelník a kruh – které znamenají buď nebezpečí, nebo zákaz.
 • Vyrobte masky s obrázkem značky, které se upevní na tyčku a mohou držet před obličejem.
 • Přemýšlejte, jak značky oživit, aby si jich lidé všimli. Např. použít přísný tón hlasu nebo řeč těla vyjadřující nebezpečí, anebo silný autoritativní hlas a řeč těla vyjadřující zákaz.
 • Popovídejte si o běžných rizicích, kterých jsme v každodenním životě svědky, a jak souvisí se značkami.
 • Pokud je to nutné, podobné činnosti si učitel může nacvičit nebo namodelovat v předstihu před prací ve skupinách.
 • Vyzkoušejte na přeskáčku celou třídu ze znalostí významu značek a důvodů, proč jsou důležité.
 • Rozšířením tématu mohou být další značky včetně jednoduchých dopravních značek a děti si mohou vytvořit bezpečnostní značku pro vaši školu.

Navazující práce

 • Podívejte se na jiné značky, jako například níže uvedené – vyrobte konkrétní bezpečnostní značku pro Vaší školu.

Několik dalších, využitelných filmů o Napovi na navazující práce se nachází zde: www.napofilm.net/cs/napos-films

Hodnocení

5 minut

Vyzkoušejte děti z porozumění různých tvarů a barev značek a vyhodnoťte je s použitím uvedeného hodnocení. Učitel a žáci posoudí nové znalosti pomocí tohoto nástroje:

 • Zlato: Umím vysvětlit alespoň pět značek výstrahy a zákazu, co znamenají a proč jsou důležité.
 • Stříbro: Umím vysvětlit dva druhy značek, co znamenají a proč jsou důležité.
 • Bronz: Umím vysvětlit jeden druh značek, co znamená a proč je důležitá.
Požadované zdroje a pomůcky
 • Čisté papíry a pastelky na kreslení značek
 • Pomocný list pro učitele: výstražné/zákazové značky
 • Trojúhelníky (značky výstrahy)
 • Červený a žlutý karton na výrobu masky a tyčky
 • Červený kruh (značky nebezpečí)
 • Go to video

Dostupné materiály si můžete stáhnout zde: Knihovnička pomůcek