You are here

Back to Napo for teachers

Příběh nejlepších bezpečnostního značení: Příkazy a informace

Tento film nás uvádí do základní problematiky bezpečnostních značek, které se používají na pracovišti. Je pomůckou pro úvodní školení pro nové pracovníky a užitečným oživením znalostí pro zaměstnance stávající. Různé situace na pracovišti ukazují situace, při kterých je používání bezpečnostních značek důležité. Film je vhodný pro všechna výrobní odvětví a všechny skupiny zaměstnanců; zejména je však vhodný pro studenty na pracovní praxi, učně a mladé lidi nastupující do svého prvního zaměstnání.

Návod pro učitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Více informací zde

Lekce

Tento modul seznamuje děti se základními bezpečnostními značkami. Zábavným a hravým způsobem jim pomáhá je poznávat, rozlišovat mezi různými tvary značek a pochopit proč nám značky napomáhají k vlastnímu bezpečí.

Cíle výuky

Úvod hodiny

Činnosti

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky