You are here

Back to Napo for teachers

Napo – Lovec nebezpečí: Identifikace rizik a nebezpečí

Film pojednává o nebezpečí a o některých nejčastějších rizicích na pracovišti, a o nutnosti si říci: “Zastav se – přemýšlej – zachovej se správně”. Za úvahou je snaha snížit počet pracovních úrazů a zabránit poškození zdraví. Film je určen pro výuku při zavádění systému hodnocení rizika na pracovišti a konceptu pochopení pojmů nebezpečí a riziko.

Návod pro učitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Více informací zde

Lekce

Tento modul pomáhá dětem seznámit se prostřednictvím řady žertovných scének s existencí nebezpečí a rizik jak ve škole, tak doma. Nabízí dětem nástroje pomáhající jim pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu k rizikům a jak vyhodnocovat různou závažnost rizik.

Cíle výuky

Úvod hodiny

Činnosti

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky