Přejít k hlavnímu obsahu

Napo – Lovec nebezpečí: Identifikace rizik a nebezpečí

Film pojednává o nebezpečí a o některých nejčastějších rizicích na pracovišti, a o nutnosti si říci: “Zastav se – přemýšlej – zachovej se správně”. Za úvahou je snaha snížit počet pracovních úrazů a zabránit poškození zdraví. Film je určen pro výuku při zavádění systému hodnocení rizika na pracovišti a konceptu pochopení pojmů nebezpečí a riziko.
Návod pro učitele
Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Lekce

Tento modul pomáhá dětem seznámit se prostřednictvím řady žertovných scének s existencí nebezpečí a rizik jak ve škole, tak doma. Nabízí dětem nástroje pomáhající jim pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu k rizikům a jak vyhodnocovat různou závažnost rizik.

Cíle výuky
Lekce první: Napo – Lovec nebezpečí: Identifikace rizik a nebezpečí
 • Rozpoznávat rizika a nebezpečí ve škole a doma
 • Vyhodnotit různé úrovně závažnosti rizik
 • Pracovat v týmu na přípravě materiálů, vztahujících se k výše uvedeným tématům
Úvod hodiny

5 minut

Promítněte úvodní část filmu o postavičce NAPO, poskytnutý pro tuto lekci
 • Co je to nebezpečí?
 • Proč bychom měli předcházet nebezpečí, které hrozí nám anebo ostatním?
Činnosti

40/45 minut

Lov na rizika.Shlédněte film o Napovi, poskytnutý pro tuto lekci: Identifikace nebezpečí a rizik
Film: Napo v rizikové situaci
Scénka: „Bezpečnost v kanceláři“
Scénka: „Vyhodnoťte rizika“
 • Pohovořte si o nebezpečích vyskytujících se ve filmu a o další rizicích, kterých jsou si děti vědomy. Povzbuzujte děti, aby vysvětlily, co je riziko a nebezpečí (viz nápověda).
 • Rozdejte obrázek s rizikovými situacemi a požádejte děti, aby označily všechna místa, kde naleznou nebezpečí.
 • Přeskupte děti a požádejte je, aby vysvětlily, proč danou situaci vyhodnotily jako nebezpečnou.
Navazující práce
 • Prezentace/diskuse o různých typických rizicích, které se mohou vyskytovat na základě výběru, o kterých pojednávají filmy o postavičce (dopravní nehody, úrazy elektrickou energií, pády a uklouznutí, pády z výšky – např. ze schodů, nebezpečné chemické substance, hluk).
Hodnocení
Na konci lekce děti si děti mohou složit písničku, rap nebo básničku, ve které shrnou, co se dověděli o lovu na nebezpečí.
Učitel a děti vyhodnotí nové znalosti s použitím následujícího hodnocení:
 • Zlato: Umím vysvětlit nejméně tři druhy rizik nebo nebezpečí, která hrozí mně a ostatním.
 • Stříbro: Umím vysvětlit, co je to nebezpečí nebo riziko (ohrožující mě a ostatní) doma a ve třídě.
 • Bronz: Umím vysvětlit, co je nebezpečí. 
Požadované zdroje a pomůcky
 • Bloček samolepících papírků
 • „Obrázek s rizikovými situacemi“
 • Pomocný list pro učitele: identifikace rizik a nebezpečí
 • „Obrázek s rizikovými situacemi“
 • Odhalování nebezpečí / upozorňování na rizika – zpráva
 • Go to video

Dostupné materiály si můžete stáhnout zde: Knihovnička pomůcek