You are here

Risk-assess repetitive work

Back to Napo in the workplace

Risk-assess repetitive work

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at fast-paced repetitive work and its consequences.

Facilitator guidance

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Activity

Cíle výuky

Činnosti

Concluding questions

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky