You are here

Don't twist — prevent MSDs

Zpět k Napo na pracovišti

Don't twist — prevent MSDs

This Napo scene looks at the hazards associated with repetitive lifting and twisting movements. In the activity participants discuss the hazards, solutions and how to raise concerns and suggest improvements.

Pokyny pro školitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Činnost

Cíle výuky

Činnosti

Závěrečné otázky

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky