You are here

Don't twist — prevent MSDs

Back to Napo in the workplace

Don't twist — prevent MSDs

This Napo scene looks at the hazards associated with repetitive lifting and twisting movements. In the activity participants discuss the hazards, solutions and how to raise concerns and suggest improvements.

Facilitator guidance

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Activity

Cíle výuky

Činnosti

Concluding questions

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky