You are here

Share skills and experience

Zpět k Napo na pracovišti

Share skills and experience

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at manual handling hazards and the importance of listening to and learning from experienced co-workers when it comes to safe manual handling.

Pokyny pro školitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Činnost

Cíle výuky

Činnosti

Závěrečné otázky

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky