You are here

Share skills and experience

Back to Napo in the workplace

Share skills and experience

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at manual handling hazards and the importance of listening to and learning from experienced co-workers when it comes to safe manual handling.

Facilitator guidance

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Activity

Cíle výuky

Činnosti

Concluding questions

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky