You are here

Let a machine take the strain

Back to Napo in the workplace

Let a machine take the strain

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at the use of mechanical aids to move loads safely.

Facilitator guidance

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Activity

Cíle výuky

Činnosti

Concluding questions

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky