You are here

Let a machine take the strain

Zpět k Napo na pracovišti

Let a machine take the strain

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at the use of mechanical aids to move loads safely.

Pokyny pro školitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Činnost

Cíle výuky

Činnosti

Závěrečné otázky

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky