Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μην ξεχνάτε τον βοηθητικό εξοπλισμό χειρισμού

Αυτή η σκηνή με τον Napo δείχνει τη σημασία του κατάλληλου χειρισμού του φορτίου κατά τη μετακίνηση και τη μεταφορά. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες προτρέπονται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τον χειρισμό των φορτίων και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την ασφαλή χειρωνακτική διακίνηση και τη διατύπωση ανησυχιών και προτάσεων για βελτιώσεις.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • τη σημασία του κατάλληλου χειρισμού ενός φορτίου κατά τη μετακίνηση και τη μεταφορά του (ε,δ,π)
 • τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την πρόληψη των τραυματισμών, εκτός από τον κατάλληλο χειρισμό του φορτίου, όταν εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η χρήση χειρωνακτικής μεθόδου μετακίνησης και μεταφοράς (ε,δ,π)
 • τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς των συμπτωμάτων (ε,δ,π)
 • γιατί θα πρέπει οι γνώσεις αυτές να εφαρμόζονται τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας (ε,δ,π)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΜΣΠ.   Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές:

Ερωτήσεις προς συζήτηση:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
 • Αναγνωρίζετε παρόμοια κατάσταση στο δικό σας εργασιακό περιβάλλον; (ε)
 • Πώς θα εκφράζατε τις ανησυχίες σας και θα προτείνατε βελτιώσεις στη συγκεκριμένη εργασιακή πρακτική, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για ΜΣΠ; (ε)
 • Γιατί η χρήση των παρεχόμενων μέσων ατομικής προστασίας, όπως γάντια, είναι σημαντική για τέτοιες δραστηριότητες χειρωνακτικού χειρισμού φορτίων; (ε)
 • Πώς διασφαλίζετε την παρουσία κατάλληλων χειρολαβών που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να πιάνει κατάλληλα το φορτίο; (δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Μπορείτε να εξηγήσετε πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνετε χρόνο για να προσδιορίζετε τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την αδυναμία κατάλληλου χειρισμού των φορτίων; (ε,δ,π)
 • Μπορείτε να εξηγήσετε την προστιθέμενη αξία της ομαδικής προσέγγισης στην αξιολόγηση των εργασιών χειρωνακτικής διακίνησης, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας του κατάλληλου χειρισμού των φορτίων; (ε,δ,π)
Αξιολόγηση
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από τη διασφάλιση της δυνατότητας κατάλληλου χειρισμού των φορτίων κατά τις δραστηριότητες χειρωνακτικής διακίνησης (ε,δ,π)
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό