Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχωρίστε τα βαριά φορτία

Στη δραστηριότητα αυτή, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και σχολιάζουν μια σκηνή με τον Napo στην οποία εξετάζεται πώς τα χαρακτηριστικά του φορτίου μπορούν να επηρεάσουν τις επιπτώσεις των εργασιών χειρωνακτικής διακίνησης στο σώμα και πώς θα μπορούσε να τροποποιηθεί το φορτίο ώστε να γίνει η εργασία ασφαλέστερη.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • ότι είναι σημαντικό να αφιερώνουν χρόνο για να προσδιορίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε εργασία χειρωνακτικής διακίνησης (ε,δ,π)
 • πώς το βάρος, το σχήμα και η θέση ενός φορτίου μπορούν να επηρεάσουν τις επιπτώσεις των εργασιών χειρωνακτικής διακίνησης στο σώμα (ε,δ,π)
 • πώς μπορούν να προτείνουν βελτιώσεις στις εργασιακές πρακτικές για τη μείωση των πιθανοτήτων ανάπτυξης πόνου στον αυχένα, στους καρπούς, στους ώμους και στη μέση (ε,δ,π)
 • γιατί θα πρέπει οι γνώσεις αυτές να εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες χειρωνακτικής διακίνησης, εντός και εκτός εργασίας (ε,δ,π)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΜΣΠ. Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές:

Ερωτήσεις προς συζήτηση:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
 • Αναγνωρίζετε αυτό το είδος εργασίας στο δικό σας εργασιακό περιβάλλον; (ε)
 • Πώς θα εκφράζατε ανησυχίες και θα προτείνατε βελτιώσεις στη συγκεκριμένη εργασία, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για ΜΣΠ; (ε)
 • Πώς θα προτρέπατε τους εργαζομένους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να προτείνουν βελτιώσεις στις εργασίες χειρωνακτικής διακίνησης; (δ,π)
 • Μπορείτε να ασκήσετε επιρροή στους προμηθευτές ώστε να παρέχουν υλικά με σαφή επισήμανση του βάρους και του κέντρου βάρους στη συσκευασία; (δ,π)
 • Έχετε τη δυνατότητα παρέμβασης στον τρόπο παράδοσης και αποθήκευσης των υλικών στο σημείο χρήσης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για ΜΣΠ; (δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Μπορείτε να εξηγήσετε πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνετε χρόνο για να προσδιορίζετε τους κινδύνους που σχετίζονται με εργασίες χειρωνακτικής διακίνησης; (ε,δ,π)
 • Μπορείτε να εξηγήσετε την προστιθέμενη αξία της ομαδικής προσέγγισης στην αξιολόγηση των εργασιών χειρωνακτικής διακίνησης και στην επιλογή μέτρων ελέγχου; (δ,π,ε)
Αξιολόγηση
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της αξιολόγησης και του ελέγχου των κινδύνων της χειρωνακτικής διακίνησης σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (ε,δ,π)
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό