You are here

Mokymo medžiaga mokytojams

Portrait of Napo

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra kartu su Napo konsorciumu, pasitelkdama vis populiarėjantį animacinių filmų veikėją Napą, sukūrė mokytojams skirtus ugdymo priemonių rinkinius, kuriuose aptariami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimai. Jie skirti pradinių mokyklų vaikams supažindinti su sveikatos ir saugos temomis ir tai daryti ne tik informatyviai, bet ir linksmai ir kūrybiškai. Tam naudojami Napo filmai ir kūrybinės užduotys.

Kiekviename mokymo priemonių rinkinyje pateikiama svarbiausia informacija ir mokymo uždaviniai, išsami informacija apie siūlomas užduotis ir reikalingas mokymo priemones, taip pat yra tipinis pamokos planas, kurį galima pritaikyti įprastinei 40 minučių trukmės pamokai.

Mokymo medžiagos rinkiniuose pateikiami pamokos planai 7–11 metų vaikams mokyti ir aptariama sveikatos ir saugos svarba. Informaciniuose ugdymo priemonių rinkiniuose pateikiami išsamūs nurodymai, galimos užduotys ir medžiaga, kurią galima parsisiųsti. Šie priemonių rinkiniai turėtų padėti mokytojams ir auklėtojams įtraukti DSS temas į mokymo programą. Pamokų forma lanksti, jas galima pritaikyti dėstomiems dalykams, siekiant sustiprinti ir palengvinti jų mokymą. Pamokos susijusios su:

  • žmogaus sveikatos ir visuomeniškumo ugdymu,
  • tiksliaisiais mokslais,
  • eismo sauga,
  • kalbų mokymu,
  • meniniu ugdymu.

Pamokos

Tikslinės amžiaus grupės9–11 metų vaikai
Napo in hazard's hunter

Čia pateikiame DSS ugdymo priemonių rinkinius, skirtus9–11 metų vaikams mokyti. Devynerių metų vaikai pereina prie svarbaus vystymosi etapo, kurio metu jie išmoksta dirbti grupėse vykdydami sudėtingesnes užduotis bei savarankiškai vykdyti nuoseklias užduotis ir susipažįsta su mokslinio mąstymo pagrindais ir faktais. Ugdant vaikų supratimą apie rizikos prevenciją, jie įgyja pagrindinius saugaus elgesio įgūdžius ir žinias.

Tikslinės amžiaus grupės7–9 metų vaikai
Napo in be body wise

Čia pateikiame DSS ugdymo priemonių rinkinius, skirtus7–9 metų vaikams mokyti. Šio amžiaus vaikai jau pradeda abstrakčiai mąstyti, vysto samprotavimo įgūdžius ir mokosi ne tik stebėdami, bet ir kalbėdami ir logiškai mąstydami. Labai svarbu šio amžiaus vaikus supažindinti su saugos ir sveikatos klausimais, kad jie įprastų elgtis saugiai ir sveikai.