Skip to main content

Meld tegn på muskel- og skjelettlidelser tidlig

I denne aktiviteten skal deltakerne se Napo-scenen og diskutere hvordan utforming av arbeidsstasjonen kan føre til muskel- og skjelettlidelser, og hvor viktig det er å ta opp dette.

Veiledning for arrangører
Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Activity

Learning Objectives

Deltakerne forstår:

 • hvor viktig det er å ta seg tid til å identifisere risikoen for håndleddssmerte, nakkesmerte, korsryggsmerte osv. knyttet til utforming av arbeidsplassen (a,l,t)
 • hvordan utforming av arbeidsstasjonen kan påvirke arbeidstakernes helse (a,l,t)
 • hvordan de kan foreslå forbedringer av utformingen av arbeidsstasjonen som reduserer risikoen for håndledds-, nakke- og ryggsmerte (a,l,t)
 • hvor viktig det er å melde symptomer tidlig og motta spørsmål og forslag fra arbeidstakerne (a,l,t)
 • hvorfor de bør anvende denne kunnskapen både i jobben og på fritiden (a,l,t)

ledere (l) tilsynsførende (t) og arbeidstakere (a)

Aktiviteter

Tilrettelegger presenterer Napo og oppfordrer deltakerne til å identifisere risikoen for muskel- og skjelettlidelser.  Tilrettelegger oppmuntrer deltakerne til å dele egne erfaringer ved hjelp av de anbefalte spørsmålene fra følgende alternativer:

 Spørsmål som kan vurderes:

 • Hvilke spørsmål om helse og sikkerhet tar filmen opp? Kan du foreslå løsninger? (a,l,t)
 • Hva betyr ordet «ergonomi»? (a,l,t)
 • Kjenner du igjen denne typen situasjon fra din egen arbeidsplass? (a)
 • Hvordan ville du ta opp spørsmål, melde symptomer eller foreslå forbedringer av denne arbeidsstasjonen for å redusere risikoen for muskel- og skjelettlidelser? (a)
 • Hvorfor mener du det er viktig å ta opp spørsmål og melde symptomer så tidlig som mulig? (a,l,t)
 • Hvordan oppfordrer du arbeidstakerne til å ta opp spørsmål, herunder melde symptomer tidlig og foreslå forbedringer av utformingen av arbeidsstasjonen? (l,t)
 • Kan du påvirke beslutningstakerne til rutinemessig å vurdere arbeidsstasjoner og kjøpe utstyr som kan tilpasses individuelle arbeidstakeres behov? (l,t)
Avsluttende spørsmål
 • Kan du forklare hvor viktig det er ta seg tid til å identifisere de ergonomiske farene knyttet til utforming av arbeidsstasjonen? (a,l,t)
 • Kan du forklare merverdien ved å vurdere ergonomiske farer og velge kontrolltiltak som et team? (a,l,t)
Evaluering
 • Deltakerne kan forklare de kort- og langsiktige gevinstene ved å vurdere ergonomiske farer på et personlig og organisatorisk plan. (a,l,t)
Resources required