You are here

Vurder risikoen ved repetitivt arbeid

Tilbake til Napo på arbeidsplassen

Vurder risikoen ved repetitivt arbeid

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på hurtig repetitivt arbeid og følgene av det.

Veiledning for arrangører

Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Finn ut mer her

Aktivitet

Learning Objectives

Aktiviteter

Avsluttende spørsmål

Evaluering

Resources required