Skip to main content

Vurder risikoen ved repetitivt arbeid

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på hurtig repetitivt arbeid og følgene av det.

Veiledning for arrangører
Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Activity

Learning Objectives

Deltakerne forstår:

 • hvordan oppgaver som innebærer vesentlig fysisk anstrengelse, repetitiv bevegelse og dårlig arbeidsstilling, påvirker arbeidstakeren (a,l,t)
 • at det er nødvendig å vurdere hva forretningsrelaterte beslutninger har å si for arbeidstakernes helse (l,t)
 • at det er nødvendig å balansere produktivitet, hardt arbeid, helse og sikkerhet samt bærekraft (l,t)
 • hvordan de skal ta opp spørsmål om endringer i arbeidspraksis som påvirker arbeidstakernes helse (a)
 • hvordan de skal lytte til spørsmål om endringer i arbeidspraksis (l,t)

ledere (l) tilsynsførende (t) og arbeidstakere (a)

Aktiviteter

Tilrettelegger presenterer Napo og oppfordrer deltakerne til å identifisere risikoen for muskel- og skjelettlidelser. Tilrettelegger oppmuntrer deltakerne til å dele egne erfaringer ved hjelp av de anbefalte spørsmålene fra følgende alternativer. Dersom det er tid, kan tilretteleggeren ta deltakerne gjennom en sammenligningsøvelse etter å ha vist et fabrikkarbeidsklipp fra stumfilmen «Modern Times» med Charlie Chaplin som finnes på YouTube.

Spørsmålssettet forblir det samme, uansett om dette ekstra filmklippet vises:

 • Hvilke spørsmål om helse og sikkerhet tar filmen opp? Kan du foreslå løsninger? (a,l,t)
 • Er dette godt arbeid, dersom ikke: hvorfor ikke? (a,l,t)
 • Er dette et støttende miljø, dersom ikke: hvorfor ikke? (a,l,t)
 • Hva slags muskel- og skjelettlidelser kan utvikle seg i dette arbeidsmiljøet? (a,l,t)
 • Hvilke elementer er kjent fra din egen arbeidsplass? (a,l,t)
Avsluttende spørsmål
 • Etter din oppfatning, er arbeidstakerne og/eller medarbeiderne «utsatt for risiko», og hvordan kan du bidra til forandring? (a,l,t)
 • Hvordan kan du gi alle en stemme i organisasjonen, slik at de kan bidra til et trygt og sunt miljø? (l,t)
Evaluering
 • Deltakerne kan identifisere oppgaver som innebærer vesentlig fysisk anstrengelse, repetitiv bevegelse eller dårlig arbeidsstilling.
 • Deltakerne forstår gevinstene ved å styre risikoen ved oppgaver som innebærer vesentlig fysisk anstrengelse, repetitiv bevegelse eller dårlig arbeidsstilling.
Resources required
 • Flipchart and pens
 • 'Modern Times' factory work silent film clip with Charlie Chaplin available on YouTube (optional)
 • Go to video