You are here

Ta en pause

Tilbake til Napo på arbeidsplassen

Ta en pause

Denne Napo-scenen ser på spørsmål knyttet til å sitte i den samme arbeidsstillingen eller være inaktiv. I aktiviteten skal deltakerne oppfordre til å diskutere spørsmål knyttet til forlengede perioder med sitting og tiltak som kan treffes for å unngå det.

Veiledning for arrangører

Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Finn ut mer her

Aktivitet

Learning Objectives

Aktiviteter

Avsluttende spørsmål

Evaluering

Resources required