Skip to main content

Hold deg i bevegelse i jobben

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på gevinstene med å holde seg aktiv på arbeidsplassen, og hvordan dette kan oppnås.

Veiledning for arrangører
Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Activity

Learning Objectives

Deltakerne forstår:

 • hvor viktig det er å være aktiv for helsen (a)
 • at manglende aktivitet kan påvirke den fysiske helsen negativt (a,l,t)
 • at det har positive helsegevinster å bake fysisk aktivitet inn i arbeidsdagen (a,l,t)
 • hvilke gevinster personer og organisasjoner oppnår ved å holde seg aktiv og oppfordre og legge til rette for at arbeidstakere kan være aktive (l)

ledere (l) tilsynsførende (t) og arbeidstakere (a)

Aktiviteter

Tilrettelegger presenterer Napo og oppfordrer deltakerne til å identifisere risikoen for muskel- og skjelettlidelser. Tilrettelegger oppmuntrer deltakerne til å dele egne erfaringer ved hjelp av de anbefalte spørsmålene fra følgende alternativer:

 • Hvilke spørsmål om helse og sikkerhet tar filmen opp? Kan du foreslå løsninger? (a,l,t)
 • Ser du hva manglende aktivitet har å si for karakterene? Hvordan ville du snakke med medarbeiderne om bruk av trapper eller andre initiativer for å holde seg aktiv? (a)
 • Hvilke muligheter har du til å bake fysisk aktivitet inn i arbeidsdagen? (a,l,t)
 • Hvordan kan arbeidsplassen oppfordre deg til å være mer aktiv? (a)
 • Hvordan oppmuntrer du arbeidstakerne til å være fysisk aktive, f.eks. bruke trappen i stedet for heisen, ta seg en kort pause for å gå rundt, delta i tøyeøvelser ved arbeidsstasjonen? (l,t)
Avsluttende spørsmål
 • Kan du forklare helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet for medarbeiderne dine? (a)
 • Kan du forklare hvilke kostnadsgevinster det har å innføre rutinemessig fysisk aktivitet på arbeidsplassen? (a,l,t)
Evaluering
 • Deltakerne kan forklare de kort- og langsiktige gevinstene ved å holde seg aktive på et personlig og organisatorisk plan. (a,l,t)
Resources required