You are here

Napo i przyjaciele

Napo
Napo
Szef
The Boss
Pani Strudel
Miss Strudel
Napette
Napette
Koledzy z pracy
Colleagues
Zwierzęta
Animals
Przedmioty ożywione
Objects
Napo
Napo

Napo to bohater serii kreskówek. Symbolizuje pracownika zatrudnionego w dowolnej branży czy w dowolnym sektorze. Mimo że Napo nie symbolizuje żadnego konkretnego stanowiska czy też środowiska pracy, jego osobowość i wygląd fizyczny są takie same we wszystkich filmach.

Napo jest zwyczajną osobą – ani dobrą, ani złą, ani młodą, ani starą. Pod tym względem jest postacią neutralną kulturowo. To pełen zapału pracownik, który może być ofiarą sytuacji, nad którymi nie ma kontroli, ale może równie dobrze sygnalizować ryzyko lub zagrożenia oraz dawać dobre rady, jak poprawić bezpieczeństwo i organizację pracy.

Napo to sympatyczna i atrakcyjna postać, reagująca w sposób zdecydowany i emocjonalny. Kiedy Napo jest rozdrażniony, znudzony lub zakochany – widać to! Dlatego też każdy może się identyfikować z Napo, od młodych pracowników po osoby, które pracują w danej firmie od wielu lat.

Pobierz ulotkę promocyjną Napo

The Boss
Szef

Szef jest główną postacią drugoplanową. Może być brygadzistą, kierownikiem zakładu lub dyrektorem fabryki; reprezentuje władzę. Szef wydaje rozkazy i ustala zasady, i zawsze bezpośrednio poucza Napo.Troszczy się nie tylko o bezpieczeństwo swoich pracowników, ale również o wydajność pracy. Jego przełożeni lub klienci często wywierają na nim presję. Czasami wydaje on rozkazy, które są sprzeczne lub niemożliwe do wykonania. Wbrew temu co mówi, szef nie zawsze ma rację.Podobnie jak Napo, szef nie symbolizuje jednego konkretnego stanowiska czy też środowiska pracy, mimo że jego osobowość i wygląd fizyczny są takie same we wszystkich filmach.

Miss Strudel
Pani Strudel

Pani Strudel to reagująca emocjonalnie kobieta, która reprezentuje władzę wyższego szczebla lub porównywalną do władzy, jaką ma szef. Może być klientem, inspektorem zakładu lub pielęgniarką zakładową, która wywiera presję na szefa i jego pracowników. Przesadne rekcje pani Strudel są zabawne. Jej specyficzny urok może uwieść nawet Napo.

Napette
Napette

Napette może wykonywać te same lub podobne obowiązki co Napo lub inną pracę, ale wciąż w tym samym środowisku pracy. Od czasu do czasu popełnia ona w swojej pracy błędy. Napette jest zauroczona Napo, ale jej próby pomocy czasami irytują lub drażnią Napo.

Colleagues
Koledzy z pracy

W zależności od historyjki Napo może mieć jednego lub dwóch kolegów, pracujących w tej samej firmie i wykonujących taką samą lub podobną pracę. Postaci te stanowią kontrast dla poczynań Napo. Na ogół są oni rozsądnymi pracownikami, którzy mniej więcej przestrzegają zasad.

Animals
Zwierzęta

W świecie Napo pojawiają się również żaba, pies i inne zwierzęta. Są to sympatyczne postaci, które pomagają w rozwijaniu historii i sprawiają, że przygody naszego bohatera mają kreskówkowy charakter.

Objects
Przedmioty ożywione

Jak w prawdziwych kreskówkach, przedmioty ożywają i reagują na zachowanie Napo lub krytykują je; na przykład znaki bezpieczeństwa, które mówią i machają rękami w filmiku „Opowieść o znakach”.